Sublime Text

ctrl+~(clear python’s console)
http://wbond.net/sublime_packages/package_control/installation – install Package Control
Ctrl+Shift+P;package install;emmet
emmet(older zen coding) <i>// head+body</i>
minimap – з боку зменшена копія текстітив для клащої навігації.
snippet – надпис і таб (html tab )

SFTP:
    "type": "ftp",
    "remote_path": "/web",
    "ftp_passive_mode": false,
SFTP:
    "type": "sftp",
    "remote_path": "/home/admin/web",

<b>Resources:</b>
http://www.sublimetext.com/
http://habrahabr.ru/post/154667/
https://tutsplus.com/course/improve-workflow-in-sublime-text-2/
http://habrahabr.ru/post/208514/

VCS(git,…)

VCS(Version Control System) or (Revision Control System)
VCS: CVS, SVN (Subversion), Mercurial, Bazzar, git, Perforce

GIT
Clone: git clone ssh://username@github.com:7999/DATAHUB/FRONTEND.git # ssh repalce http

Config(aliases, user: ~/.gitconfig or .git/config)
git config –global alias.st status
git config –global alias.ci commit
git config –global alias.co checkout
git config –global user.name “Ivan Boyko”
git config –global user.email “ibob@gmail.com”

git config –global -e // analog nano ~/.gitconfig
git config –global core.autocrlf true // false, input, true

git branch
git branch -a // Show all branches
git branch -r // Show remote branches
git branch -d <branchName> // local branch
git push origin –delete <branchName> //remote branch

git tags
git tag # show list tags
git tag -a v0.0.2 -m “Migrated app-launcher” # add tag
git push –tags
git push origin <tag_name>
git gc –aggressive

git merge
git co develop & git merge –no-ff ticket/3 // Merge change in “develop” from “ticket/3”

pull branch from remote to local
git fetch
git checkout feature/spredfast7.0/DEV-41220

git checkout path/to/file.txt # soft reset
git reset –hard f06190c384daeda21cfea2352352352561097
git reset –hard HEAD
gitk label.mustache // history about one file
git rebase -i origin/develop # перестраиваем текущую локальную  ветку на origin/dev

Apps: SourceTree(but sometime for refresh close and run app)
Links: githowto.com/ru, gitready.com, …
http://git-scm.com/book/ru/v1/
http://habrahabr.ru/post/161009/ – rebase в деталях

SVN
http://tortoisesvn.net/docs/release/TortoiseSVN_ru/index.html
http://tortoisesvn.tigris.org/
http://www.visualsvn.com/server/getting-started/

IDE-online

IDE-online це сервіси які дозволяють програмувати на любій мові програмування і при цьому не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення на своєму ПК. Дуже зручно якщо врахувати те що не усі ПК володіють мінімальними характеристиками які виставляють розробники IDE. Важливий той момент що запускаєтсья все у браузері а компілюється на відаленому контейнері(тобто ПК).

сервісопис
codeanywhere.comСтворюються контейнери де є повний доступ до ОС. Було тестовано на убунту
codepen.ioТехнології: web
html: html, haml, markdown, slim, pug
css: css, less, scss, sass, stylus, postCss
javaScript: coffeeScript, liveScript, typeScript, babel
collaborate: Ні
Дуже сподобався тим що можна підключати бібліотеки/модулі і починати працювати. Файлової системи як такої немає тому усі зміни вносяться в один файл або підключаються із зовні.
jsfiddle.netТехнології: web
html: html
css: css, scss
javaScript: coffeeScript, typeScript, babel+jsx
collaborate: Так (є можливість навтіь бачити курсор)
Сервіс дозволяє займатися парним програмуванням. У сервісі ви можете бачити навіть курсового свого опонента.

Дорога

Але писати заявку на кошти для ремонту вулиці і площі можна буде лише тоді, коли буде готова проектно-коштористна документація проекту.